O firmie

Firma VAPRO powstała w 1994 roku jako firma jednoosobowa. Dynamiczny wzrost obrotów i zapotrzebowanie na usługi proponowane przez firmę spowodowały że już w roku 1995 przekształciła się w spółkę. W tej formie działalności gospodarczej, działa do dnia dzisiejszego. Wspólnikami firmy są osoby z długoletnim stażem w zakresie opomiarowania wody zimnej i ciepłej. Współpracujemy z jednym z największym dostawcą urządzeń pomiarowych na świecie firmą SENSUS. Dostawcami pozostałych produktów i urządzeń, które są obecnie w ofercie handlowej firmy VAPRO są firmy: EWE, RUMET, BIATECH, STILBOS i ZP SERWIS..

 

Odbiorcami naszych produktów i usług są głównie:
  • Przedsiębiorstwa Wodociągowe,
  • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
  • Zakłady Komunalne,
  • Spółdzielnie Mieszkaniowe,
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • i Administratorzy budynków mieszkalnych.

Wojtek

 
Podstawową działalnością firmy jest opomiarowanie wody i ciepła. Współpracujemy z w/w odbiorcami w zakresie analizy zużycia, bilansowania rozbieżności wynikającej z podwójnego opomiarowania mediów, optymalnego doboru urządzeń pomiarowych i monitorowania przyłączy.

*** ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ***

W ofercie posiadamy to, czego właśnie poszukujesz.

design lab