ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Atesty, zatwierdzenia

Atesty PZH, zatwierdzenia i inne dokumenty dopuszczające towary z naszej oferty do obrotu handlowego.

Autoryzacja firmy Sensus 2004
Autoryzacja firmy Sensus 2009
Autoryzacja firmy Sensus 2013
Oświadczenie wyroby EU


Dokumenty dopuszczające towar firmy Sensus z naszej oferty, do obrotu handlowego.


Atesty PZH


Deklaracje zgodności


Informacja o wyrobie