ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Monitoring przyłączy

Wykonanie monitoringu przyłącza umożliwia:

  1. kontrolę zaopatrzenia w wodę,
  2. kontrolę wycieków,
  3. dobór właściwego typu wodomierza,
  4. dobór właściwej średnicy rur,
  5. złożoną kontrolę wycieków (ciśnienie, przepływ),
  6. przeliczenie i analizę systemu rur,
  7. rejestrację poziomu wypełnienia zbiornika,
  8. określenie współczynnika tarcia,
  9. pomiar temperatury, wartości pH, wolnego chloru, etc.,

Jak to działa?
W celu prowadzenia ciągłej rejestracji strumienia objętości cieczy, na przyłączu wodociągowym zainstalowany zostaje wodomierz, wstępnie dobrany do przyłącza na podstawie np. normy, wyposażony w nadajnik impulsów (kontaktronowy lub optoelektryczny), do którego podłączony jest rejestrator cyfrowy. Zasada rejestracji jest następująca – mikroprocesor rejestratora cyfrowego, zarządzany poprzez program zapisany w pamięci, z wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego odczytuje w rejestratorze czas wraz z wystąpieniem impulsu generowanego przez nadajnik impulsowy i zapisuje taką informację do pamięci z uwzględnieniem bieżącej daty. Nowoczesne rejestratory cyfrowe pozwalają rejestrować na kanale cyfrowym np. przepływ (z rozdzielczością zapisu wszystkich wartości), a na kanale analogowym np. ciśnienie (z okresem próbkowania 0,1s – 24h).Otrzymane po zakończeniu rejestracji dane, w oprogramowaniu służącym do zarzadzania rejestratorem, poddane są analizie w wyniku, której uzyskuje się między innymi informację na temat rzeczywistych strumieni objętości Q z uwzględnieniem wartości maksymalnych Qmax, minimalnych Qmin, średnich Qśr oraz wartości zużycia wody w dowolnych okresach doby.
Kontrola wycieków.   Sprawność sieci wody pitnej oraz kanalizacji może być analizowana przy użyciu rejestratora CDL oraz specjalnego oprogramowania CDL Win. Przez określony czas następuje rejestracja przepływu . W przypadku gdy przepływ nie spada poniżej stałej wartości podczas minimalnej konsumpcji ( np. późne godziny nocne lub poranne ) i obserwujemy tego typu zjawisko przez okres kilku dni , istnieje duże prawdopodobieństwo , iż w systemie tym mamy wycieki. Jeżeli różne obszary sieci mogą być stopniowo izolowane ( wyłączone z obiegu ) wycieki mogą być wykryte i zlokalizowane podczas kolejnych pomiarów.
Kontrola zaopatrzenia w wodę.   Dzięki rejestratorowi CDL pojemność sieci zasilającej może być przeanalizowana a następnie zoptymalizowana. Stosując CDL możemy otrzymać wykres profilu konsumpcji . Tego typu dane dostarczają nam informacji niezbędnych do kontroli konsumpcji dużych odbiorców przemysłowych z uwzględnieniem ich zapotrzebowania np. uzupełnianie wypełnienia sztucznych zbiorników wody.
Kontrola konsumpcji.   W niektórych obszarach zaopatrzenia w wodę odbiorcy przemysłowi są obciążani wysokimi rachunkami a nawet karani za nadmierne zużycie wody . CDL jest w stanie precyzyjnie wychwycić wartość oraz czas występowania zwiększonego poboru ( szczytów ).
Kontrola wycieków z pomiarem ciśnienia.   Przepływ w sieci oraz ciśnienie za pomocą CDL mogą być mierzone i rejestrowane równocześnie. Zależności pomiędzy ciśnieniem oraz przepływem dają szczegółowy obraz sytuacji w sieci wodociągowej. Jeśli dla przykładu , ciśnienie wody spada a nie zanotowaliśmy zmian przepływu , jest bardzo prawdopodobnym , iż istnieją wycieki „ przed wodomierzem”.

Więcej informacji o produkcie i monitoringu przyłączy, patrz:

– Rejestrator cyfrowy CDL

– Galeria – Rejestracja przepływów