ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Rejestracja przepływów

Wykresy z punktowych monitoringów przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego, zakładów przemysłowych i opomiarowanych punktów poboru wody do gmin i innych odbiorców hurtowych. Wykresy przedstawiają przecieki nocne w budownictwie wielorodzinnym, awarie wodociągowe na sieci wewnętrznej poza wodomierzem, uderzenia hydrauliczne i przepływy wsteczne. Zainteresowanych omówieniem szczegółów załączonej grafiki prosimy o kontakt 85 654 64 52 lub tel. kom. 668 33 88 66