ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Informacje różne

Normy w zakresie gospodarki wodnej i wodomierzowej

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie przewodów – Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 4: Instalacja


PN-EN 14154-1+A1:2007
 – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 14154-2+A1:2007 – Wodomierze – Część 2: Instalacja i warunki użytkowania

PN-EN 14154-3+A1:2007 – Wodomierze – Część 3: Metody i wyposażenie do badań


Normy dotyczące tematyki pobierania próbek wody:

PN-EN 25667-2;1999.  Jakość wody – Pobieranie próbek – Wytyczne dotyczące  technik pobierania próbek.

PN-ISO 5667-5.  Jakość wody – Pobieranie próbek –Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów.


Informacje różne


Artykuły i publikacje (informacje pobrane z internetu ze stron ogólnodostępnych)