ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Usługi

Przykłady monitoringów przyłączy wodociągowych i sprawdzania hydrantów wykonane na zlecenie klientów.

Monitoring przepływów wody zimnej do podgrzania w instalacji c.w.u. w węźle cieplnym
Monitoring wodomierza głównego na stacji uzdatniania wody
Monitoring przyłącza wodociągowego rejestratorem cyfrowym CDL firmy Sensus, w budownictwie wielorodzinnym
Przygotowanie hydrantu p.poż sprawdzenia wydatku i ciśnienia