ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Sprawdzanie hydrantów

Tester hydrantów HYDRO-TEST służy do:

  • do serwisowania hydrantów,
  • sprawdzania wydajności,
  • przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zalety gwarantowane przez tester hydrantów HYDRO-TEST
Działanie HYDRO-TEST oparte jest na zjawisku Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej, laboratoryjnej i przemysłowej. Skuteczność tego tesstu zostało opracowane przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Zastosowane wzorcowane dysze pomiarowe odpowiadają wymaganiom stawianym pray tego typu pomiarach.

HYDRO-TEST wykonuje test hydrantu dla modeli:
DN25, DN33, DN52, DN80, DN100, DN150
W zestawie znajdują się manometry w klasie 1.6.