ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

FLOW-master 4500

FLOW-MASTER 4500 to przenośnie urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia wody. Pozwala zmierzyć natężenie przepływu do 4500 l/min. Znajduje szerokie zastosowanie w badaniach hydrantów zewnętrznych, pomp przeciwpożarowych, suchych pionów, głowic wodnych z prądownicami oraz węży strażackich. Może służyć także przy płukaniu sieci wodociągowych, do oceny techniki gaszenia pożarów oraz ćwiczeń. Łatwy w użyciu i obsłudze, kompaktowy, do podłączenia w każdym punkcie czerpania wody. Posiada funkcję zapisu pomiaru w czym: ciśnienia statycznego oraz dynamicznego wraz z natężeniem przepływu i ilością przelanej wody.

Funkcje i właściwości urządzenia
  • zakres pomiaru strumienia objętości 0,5 – 75,3 dm3/s (30 – 4520 dm3/min), błąd pomiaru wynosi ±0,5%;
  • zakres ciśnienia 0 – 1,6 MPa, błąd pomiaru wynosi ±1%, jednostka wskazań ciśnienia do wyboru (MPa lub bar);
  • temperatura pracy w zakresie -10°C – +60°C.
  • Właściwości urządzenia:
  • elektromagnetyczny pomiar przepływu;
  • wyświetla bieżącą wartość przepływu i całkowitą objętość przelanej wody;
  • czytelny, cyfrowy ekran wyświetlacza;
  • solidna obudowa bez elementów ruchomych;
  • uchwyt i podstawa ułatwiające transport;
  • waga: 12,2 kg.