ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Flowmaster 250

FLOWMASTER 250 jest przenośnym urządzeniem do pomiaru wydajności i ciśnienia wody. Posiada szerokie zastosowanie w badaniach hydrantów zewnętrznych, pomp przeciwpożarowych, suchych pionów, głowic wodnych z prądownicami oraz węży strażackich. Może służyć także przy płukaniu sieci wodociągowych, do oceny techniki gaszenia pożarów oraz ćwiczeń. Łatwy w użyciu i obsłudze, kompaktowy, do podłączenia w każdym punkcie czerpania wody.
Parametry pracy urządzenia:
zakres pomiaru strumienia objętości 0,5÷50,0 dm3/s, błąd pomiaru wynosi ±2% zakresu pomiarowego;
zakres ciśnienia 0 ÷ 2,5 MPa, błąd pomiaru wynosi ±1% zakresu pomiarowego;
temperatura pracy w zakresie -10°C ÷ +50°C. 

Właściwości urządzenia:

  • elektromagnetyczny pomiar przepływu,
  • wyświetla bieżącą wartość przepływu i całkowitą objętość pobranej wody;
  • czytelny, cyfrowy ekran wyświetlacza;
  • solidna aluminiowa obudowa bez elementów ruchomych;
  • uchwyt i podstawa ułatwiające transport;
  • wewnętrzna bateria pozwala na pracę z urządzeniem do 10 godzin.