ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Studzienka wodomierzowa

Studnia wodomierzowa firmy EWE do wodomierzy Qn 2,5 m3/h

Zastosowania, np. :
– jako przyłącze domowe,
– w ogródkach działkowych,
– jako przyłącze budowlane,
– na kempingach,
– w parkach,
– na cmentarzach,

Studzienka, dzięki małym wymiarom, jest łatwa w montażu w wykopie i nie wymaga pracochłonnych robót ziemnych. Jest wodoszczelna, nierdzewna, czysta (spełniająca wymogi higieniczne), i zapewnia wolną od przemarzania eksploatację urządzenia wodomierzowego EWE i wodomierza.

Wejście do studzienki wodomierzowej EWE nie jest konieczne, jak również technicznie niemożliwe. Zestaw wodomierzowy EWE można łatwo wyciągnąć na powierzchnię i szybko odczytać stan licznika, czy też zamontować lub zdemontować wodomierz. Pozwala to skrócić czas  zabudowy, a przez to obniżyć koszty montażu.

Studzienka może być zastosowana w miejscach zgodnych z normą PN-EN 124:2000 oraz  DIN 1229 (klasa A 15, grupa 1 – strefy komunikacyjne, z których korzystają wyłącznie piesi i rowerzyści lub na podobnych terenach, jak np. skwery, parki, tereny zielone). Zgodnie z zapisem w normie dotyczącym miejsca montażu: „Studzienki powinny być zakładane poza ulicami – jezdniami i być w każdej chwili dostępne.”

Studzienka wodomierzowa EWE do montażu poziomego wodomierzy Qn 2,5 składa się z:
– korpusu studzienki wykonanego z PE, kolor czarny, największa średnica zewnętrzna  550 mm, średnica wewnętrzna 384 mm,
–  okrągłej pokrywy z żeliwa szarego, z uszczelką, średnica zewnętrzna 425 mm, próg  ze stali nierdzewnej, z napisem „EWE-Wasserzähler-Schacht” oraz z powierzchnią  70 x 80 mm na indywidualną grawurę, zamykanej kluczem czworokątnym 7mm,  z nasadką ochraniającą zamek, –  poduszki izolacyjnej EWE jako dodatkowej warstwy izolacyjnej i ochrony przed  skraplaniem się wilgoci,
–  muf przyłączeniowych na wejściu i wyjściu z gwintem wewnętrznym Rp 1’’ wg normy  DIN 2999 oraz z niezawodnymi uszczelkami typu o-ring,
–  gumowych węży elastycznych z oplotem ze stali nierdzewnej (ochrona mechaniczna),  z nakrętkami nasadowymi na wejściu i wyjściu,
–  prętem i dźwignią do podciągania zestawu ze stali nierdzewnej,
–  zestawu wodomierzowego EWE z kulowym zaworem odcinającym przed i za  wodomierzem, zaworem zwrotnym antyskażeniowym oraz tulejką ochronną z  PVC 1″ x 190 mm (usuwaną przy montażu).

Dostawa kompletna ze wszystkimi uszczelkami i kluczem do pokrywy, razem zmontowane, uszczelnione i poddane próbie ciśnieniowej.

Studzienka_wodomierzowa_EWE

Studzienka_wodomierzowa_EWE_wymiary

Karta_katalogowa_-_studzienka_nr_kat.0399131-0399133

Karta_katalogowa_-_studzienka_nr_kat.0399135-0399137

Karta_katalogowa_-_studzienka_nr_kat.0399139-0399141

Karta_katalogowa_-_studzienka_nr_kat.0399629

Karta_katalogowa_-_studzienka_nr_kat.0399831-0399833

Atest_PZH_studnie_EWE