ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

WS PE

Wodomierz przemysłowy do wody gorącej 180oC/200oC
(nr karty katalogowej LB_5800_ pl_WS PE_01)

Do pomiaru wody gorącej o temperaturze do 180oC i ciśnieniu roboczym PN 16.
Do pomiaru wody gorącej o temperaturze do 200oC i ciśnieniu roboczym PN 40.
Zastosowanie w instalacjach grzewczych o wysokich parametrach medium.

Wodomierze WS PE nie posiadają oceny zgodności z Dyrektywą 2014/32/WE (MID).
Nie mogą być zastosowane w obrocie publicznym do rozliczeń zużycia wody !
Mogą zostać wykorzystane do celów irygacyjnych, w wewnętrznych instalacjach wodociągowych do celów technologicznych, np. w kopalniach itp

Nr karty katalogowej: LB_5800_ pl_WS PE_01