ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Meistream FS

Przetwornik przepływu do ciepłomierzy typu Meistream do 90oC
Do pomiaru wody gorącej do 130 oC.
Przetwornik przepływu typu Meistream FS łączy wysoką niezawodność i dokładność pomiaru przetwornika z poziomą osią typu WP z zaletami przetwornika z pionową osią typu WS w całym zakresie pomiarowym.
Meistream FS jest nowo zaprojektowana turbina w kształcie kuli, całkowicie wyważona hydrodynamicznie. Przy minimalnych strumieniach objętości turbina przemieszcza się osiowo bez kontaktu z łożyskami promieniowymi, nie używając osi turbiny. Wyważenie hydrodynamiczne przy dużych przepływach zapewnia specjalna dobrana gęstość materiału, z którego wykonano turbinę.Konstrukcja turbiny jest wynikiem wieloletnich prac badawczych, rozwoju i testów.
W wyniku tych prac opracowano turbinę, która funkcjonuje optymalnie w całym zakresie pomiarowym zapewniając doskonałą metrologię i wysoką trwałość eksploatacyjną. W przeciwieństwie do dotychczasowych przetworników przepływu z pionową osią typu WS Meistream FS może pracować w pozycji pionowej).

Nr karty katalogowej: LB_4020_ PL_MS_FS_03

Parametry wodomierza wg zatwierdzenia typu EEC.

Karta katalogowa MeiStream FS

deklaracja_zgodności_ce_meistream_fs_pl