ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

PolluStat E

Ciepłomierz ultradźwiękowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu
Ciepłomierz ultradźwiękowy PolluStat E służy do pomiaru energii cieplnej i chłodniczej w systemach, w których nośnikiem energii jest woda. W wykonaniu specjalnym PolluStat E może być stosowany w połączonych systemach grzewczo-chłodniczych, w których licznik samodzielnie przełącza się pomiędzy pomiarem ciepła i chłodu i rejestruje obydwie energie w osobnych rejestrach

PolluStat wyposażony jest w komfortowy w odczycie wyświetlacz LCD z 8-cyfrowym odczytem podstawowym i 6 znakowym polem na dodatkowe dane (np. czas).

Nr karty katalogowej: LH_4110_pl_PolluStat_05