ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Moduł radiowy PulseRF

Modył radiowy PulseRF
Sensus PulseRF przeznaczony jest do integracji wodomierzy z wyjściem impulsowym do systemu radiowego SensusRF. Znajduje on głównie zastosowanie dla wodomierzy przemysłowych i domowych (C&I), ale również może być połączony z innymi urządzeniami pomiarowymi z wyjściem impulsowym np. do pomiaru energii cieplnej, gazu czy licznikami energii elektrycznej.

Moduł radiowy służy do transmisji danych pomiarowych w odstępach czasu lub odczytu dodatkowych informacji za pośrednictwem terminala inkasenckiego jak i odczytu urządzeń pracujących w strukturze poziomej sieci radiowej.

Moduł Sensus PulseRF przetwarza przychodzące impulsy na dane i przesyła je do zewnętrznego systemu zarządzania (na przykład wartość odczytu z wodomierza, alarmy lub dodatkowe informacje takie jak dane na wybrany dzień czy też dane z rejestratora).

Nr karty katalogowej: LS_2800_pl_PulseRF_01

Cechy szczególne:
– przekazywanie wartości odczytu z wodomierza (stan)
– rejestracja danych (w krokach od 1 min do 24 h)
– aktywny stan alarmu (przecięcie przewodu lub deinstalacja modułu, wyciek, pękniecie rurociągu, przepływ
wsteczny, niski poziom baterii)
– wejście impulsowe
– wejście kierunku przepływu
– jednostki miar dla energii i objętości

Interfejs konfiguracyjny
Moduł można skonfigurować za pomocą modemu SIRT (SensusRF) i oprogramowania konfiguracyjnego. Aktywacja za pośrednictwem radia lub automatycznie po pierwszych 10 impulsach.

Dane
– ID wodomierza,
– odczyt wodomierza,
– alarmy (przepływ wsteczny, pęknięciu rurociągu, przecięcie przeodu, błędy wewnętrzne, słaba bateria),
– dane na wybrany dzień
– dane z rejestratora

Karta katalogowa moduł Pulse RF

Instrukcja montażu modułu PulseRF