ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Koncentrator radiowy (wzmacniacz)

Koncentrator (wzmacniacz) radiowy – Repeater Sensus
Dwukierunkowy, kompaktowy moduł radiowy do automatycznego odczytu wodomierzy (sieci stacjonarnej lub w trybie „Walk by/Drive by”), który może współpracować: ź z radiowymi „punktami końcowymi”, np. iPERL

Zaprojektowany do zbierania danych pomiarowych w interwale czasowym lub komunikacji na żądanie z stacjonarnej sieci radiowej lub bramki.

Dla końcowych modułów radiowych Repeater’y pracują jako stacja przekaźnikowa i przekazują dane na większe odległości do terminala inkasenckiego lub bramki. Skuteczność działania zależna jest od wszystkich powiązanych w sieci elementów oraz dostępnego oprogramowania.

Nr karty katalogowej: LS 2600 PL_02

Maksymalna liczba Repeater’ów w łańcuchu wynosi do 7;
Maksymalna liczba radiowych punktów końcowych przypadających na Repeater to 298.

Repeater radiowy Sensus posiada zintegrowaną baterię litową i nie wymaga zewnętrznego zasilania. Ze względu na wyższą moc wyjściową może on dokonywać transmisji na duże odległości. Odległość do pierwszego Repeater’a jest zależna i wymuszona przez lokalizację punktu końcowego lub urządzenia odczytowego i jeśli urządzenia „widzą się” może wynosić do 500m, w normalnych warunkach na zewnętrz budynku od 100m do 200m, dla trudnych lokalizacji np. instalacja w studni od 20m do 100m.

Dystans Repeater do Repeater’a lub Repeater do Bramki, gdy urządzenia „widzą się” to min. 1000m.

Karta Katalogowa repeater radiowy SensusRF