ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

System radiowy DIAVASO

Pakiet aplikacji mobilnych do zdalnego odczytu liczników z modułem radiowym SensusRF.
Diavaso, to pakiet aplikacji przeznaczonych do zdalnego odczytu liczników za pomocą smartfonów lub tabletów z systemem Android.

 

Karta katalogowa Diavaso

Nr karty katalogowej: LS_7000

W skład pakietu aplikacji Diavaso wchodzi 5 aplikacji:

  • SensusRF Finder – Wykrywanie, lokalizowanie i odczytywanie wszystkich liczników w zasięgu interfejsu radiowego SensusRF SIRT. Przeglądanie wszystkich liczników i repeaterów SensusRF w aplikacji i sprawdzanie statusu odczytu liczników, komunikacji radiowej i powiadomień o zdarzeniach.
  • Collection Station – Automatyczne odczytywanie tras dla odczytów liczników z samochodu lub automatyczny odczyt liczników w sieciach stacjonarnych małej skali.
  • Collection Mobile – To rozwiązanie klient-serwer upraszczające proces odczytu liczników. Rozwiązanie to składa się z dwóch elementów: z aplikacji mobilnej Collection Mobile (dla systemu Android) oraz z portalu www (serwera www). Serwer www udostępnia interfejs umożliwiający zarządzanie procesem odczytu liczników, przydzielaniem zadań i zarządzanie przepływami zadań, ustawieniami DIVASO, raportowanie i wymianę danych z systemem bilingowym. Klient dla systemu Android umożliwia pobieranie danych licznikowych i przesyłanie ich na serwer.

  • Configuration & Service – Narzędzie do odczytu liczników i konfiguracji przeznaczone dla instalatorów liczników i techników serwisu.

  • Data Logger

Wybrane funkcje aplikacji:

1. Rejestrator danych oraz odczyt na wybrany dzień:
• Dostęp i pobieranie:
– danych z rejestratora
– odczyt danych na wybrany dzień
• Wyświetla tylko skonfigurowane urządzenia końcowe

2.Korekta ustawień:
• Wybór typu informacji
• Korekta zakresu dat:
– dzień miesiąca
– interwał rejestrowania

3. Pobieranie i wysyłanie:
• Obsługa wielu pobrań jednocześnie i podgląd statusu
• Wysyłanie pobranych danych na serwer FTP
• Bezpieczna transmisja danych z wykorzystaniem protokołów FTPS/SFTP