ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Oprogramowanie SensusREAD

Oprogramowanie do odczytu radiowego systemu Sensus Scout
Oprogramowanie SensusREAD przeznaczone jest do automatycznego odczytu wodomierzy poprzez przenośny terminal PSION WA Pro. Użytkownik może wybrać odczyt zaplanowanej trasy lub użyć narzędzia planowania trasy. Odczyt trasy zazwyczaj stosowany jest przy odczycie dla celów rozliczeniowych lub odczycie dużej ilości wodomierzy. Odczyt swobodny przydatny jest do celów instalacji i zarządzania serwisowego, odczytu indywidualnego lub odczytu małej ilościwodomierzy.

Zastosowanie:

  • odczyt mobilny,
  • gromadzenie danych dla systemów rozliczeniowych,
  • natychmiastowy odczyt,
  • monitoring punktów pomiarowych.
Nr karty katalogowej: LS_3400_pl_SensusREAD_04

Wymagania systemowe:

  • komputer PC,
  • Microsoft Windows XP lub Windows Vista,lub Windows 7,
  • uprawnienia administratora Microsoft Internet Explorer 6,
  • pamięć RAM 512 MB,
  • twardy dysk wymaga 100 MB wolnej przestrzeniw docelowym katalogu,
  • zainstalowane oprogramowanie Microsoft ActiveSync.

Karta_katalogowa_SensusREAD_04