ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Oprogramowanie MiniSOFT

Oprogramowanie MINI SOFT jest używane do komunikowania się z wodomierzem iPERL za pośrednictwem małego radiowego adapteru USB MiniSIRT oraz za pośrednictwem szyfrowanego protokołu komunikacyjnego firmy Sensus – SensusRF. Komunikacja odbywa się w paśmie częstotliwości 868MHz lub 433MHz. USB MiniSIRT odbiera telegram od każdego iPERL (co 15 sek.) będącego w zasięgu radiowym a oprogramowanie MINI SOFT odszyfrowuje dane.

Do pobrania:
Karta_katalogowa_miniSOFT_-_miniSIRT_01

Nr karty katalogowej: MiniSOFT

 

Lista funkcji MINI SOFT:
– włącz/wyłącz komunikację radiową iPERL
– włącz/wyłącz tryb testowy w iPERL
– odczyt telegramu BUP
– odczyt telegramu SEMI
– odczyt rejestratora
– sprawdzenie siły sygnału radiowego (RSSI)
– resetowanie zaistniałych alarmów

Domyślnie iPERL dostarcza informacje co 15 sec. w formie krótkiego telegramu BUP:
– numer fabryczny
– odczyt wodomierza
– informacje o alarmie
– poziom sygnału (RSSI)
– znacznik czasu

iPERL może wykrywać następujące alarmy:
– ingerencja magnesem
– niski poziom baterii
– pęknięcie rurociągu
– wyciek
– przepływ wsteczny