ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Oprogramowanie SamSerwis

SamSerwis Hydranty jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą pomiaru wydajności hydrantów. Program umożliwia generowanie raportów,  sterowanie i kontrolę czynności związanych z badaniem wydajności hydratu na podstawie danych pobranych z kompatybilnego urządzenia pomiarowego.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań.
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Hydranty

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym,
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń,
 • określanie lokalizacji obiektów,
 • określenie typu urządzeń w danym obiekcie,
 • planowanie, wykonywanie oraz nadzór przeglądów hydrantów,
 • obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych,
 • automatyczne tworzenie wykresów wydajności hydrantów,
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów,
 • możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami,
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów,
 • pełna kompatybilność z urządzeniami HYDRO-TEST firmy BIATECH,


Podział na moduły

 • czytelny podział na moduły widoczne w formie zakładek,
 • możliwość przypisania różnych typów serwisowanych urządzeń do jednego obiektu,
 • korzystanie z wielu modułów na jednym stanowisku,
 • prostota rozbudowy programu SamSerwis o kolejne moduły,


Wymagania

Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows Vista,
Zainstalowany komponent Microsoft .NET Framework 4.0,
500MB przestrzeni na dysku,
1GB RAM (zalecane co najmniej 2GB)