ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Meitwin

Wodomierz sprzężony szeregowy
(nr karty katalogowej LB_1810_pl_meitwin_MID_04)

Do pomiaru wody zimnej do 50 oC.
Wodomierz do pomiaru dużego zużycia wody przy ekstremalnie szerokim zakresie strumieni objętości oraz pomiar najmniejszych przepływów i wykrywanie przecieków. Może być stosowanych wody w budynkach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych posiadających instalacje przeciwpożarowe.
Liniowe usytuowanie wodomierza głównego i szeregowego. Zespolony wkład pomiarowy „3=1″: wodomierz główny, wodomierz szeregowy, sprężynowy zawór przełączający.
Sprężynowy zawór przełączający firmy Sensus zamontowany w tym wodomierzu zapewnia z małą stratą ciśnienia i zwiększa jego trwałość. Montaż wodomierza sprzężonego typu Meitwin nie wymaga stosowania odcinka prostego przed i za wodomierzem.

Nr karty katalogowej: LB_1810_pl_meitwin_MID_04

Parametry wodomierza wg zatwierdzenia typu MID.

Do pobrania:

Karta_katalogowa_Meitwin_MID_05

Atest PZH wodomierze przemysłowe

Deklaracja_zgodności_CE_MeiTwin-2

Informacja_o_wyrobie_CE_Meitwin_01-2

DTR_wodomierza_typu_Meitwin_MID_08-2