ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Cordonel ®

Statyczny wodomierz do zimnej wody pitnej DN 40 – 100
Zastosowanie:

 • Do rozliczeń zużycia wody pitnej do 50° C
 • Wodomierz wyposażony w komunikację radiową do odczytu mobilnego za pośrednictwem dostępnych aplikacji
 • Końcowy punkt pomiarowy w sieciach stacjonarnych opartych na komunikacji radiowej
 • Pomiar dużych przepływów, np. w systemach nawadniania
 • Pomiar małych przepływów, np. w okresach niewielkiego zapotrzebowania
 • Wykrywanie wycieków
 • Przepływomierz do sterowania procesami przemysłowymi za pomocą wyjścia impulsowego
 • Przepływomierz dostarczający bogate dane do analizy DMA
Nr karty katalogowej: LB_2000_PL_cordonel_0003

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Wodomierz ultradźwiękowy bez ruchomych części oraz przeszkód mających wpływ na przepływ
 • Urządzenie bezobsługowe
 • Duży zakres pomiarowy: Q3/Q1 R1000
 • U0D0 – niewymagane odcinki proste przed i za wodomierzem, nawet za kolanem 90°
 • Wodomierz z zatwierdzeniem typu MID, zgodnie z załącznikiem MI 001
 • Wodomierz zgodny z wytycznymi OIML R49: 2013 i ISO 4064: 2017
 • Stała dokładność przez cały okres eksploatacji, brak degradacji w wyniku zużycia
 • Możliwość zabudowy w poziomym i pionowym położeniu rurociągu
 • Wyświetlacz LCD do odczytu zużycia, przepływu, temperatury, ciśnienia (opcjonalnie) i informacji o aktualnym stanie
 • Zintegrowana komunikacja radiowa oraz rejestrator danych
 • Bezpieczna szyfrowana transmisja danych
 • Możliwość pracy w zanurzeniu; spełnia klasę ochrony IP 68
 • Interfejs NFC – dodatkowa komunikacja do odczytu ostatniej zapamiętanej wartości objętości
 • 20 – letnia średnia żywotność wodomierza wraz z baterią w standardowych warunkach użytkowania
 • Opcjonalne wyjście impulsowe z programowalnymi wartościami impulsowania oraz długości impulsu

DO POBRANIA:

Karta katalogowa Cordonel

Instrukcja montażu i obsługi Cordonel

Atest PZH wodomierza typu CORDONEL