ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

WPV-MS 150

Wodomierz sprzężony DN 150/40
(nr karty katalogowej LB_1720_wpvms_150_PL_02)

Do pomiaru wody zimnej do 50 oC.
Wodomierz do pomiaru dużego zużycia wody przy ekstremalnie szerokim zakresie strumieni objętości oraz pomiar najmniejszych przepływów i wykrywanie przecieków.
Przeznaczony do opomiarowania dużych zakładach przemysłowych posiadających instalacje przeciwpożarowe.
Równoległe usytuowanie wodomierza głównego i wodomierza bocznego.
Sprężynowy zawór przełączający firmy Sensus zamontowany w tym wodomierzu zapewnia z małą stratą ciśnienia i zwiększa jego trwałość. Montaż wodomierza sprzężonego typu WPV MS nie wymaga stosowania odcinka prostego przed i za wodomierzem.
Wodomierz może być zanurzony po wodą – stopień ochrony IP68.

Nr karty katalogowej: LB_1720_wpvms_150_PL_02

Parametry wodomierza wg zatwierdzenia MID.

Do pobrania:

Karta_katalogowa_WPV_MS_150_02

Atest PZH wodomierze przemysłowe

Deklaracja_zgodności_CE_WPV-MS-2

DTR_wodomierza_typu_WPV_MS_MID_01-2