ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

PolluCom E

Ciepłomierz mechaniczny kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu
Kompaktowy licznik PolluCom E może być używany do pomiaru zużycia energii w systemach grzewczych lub chłodniczych. Szczególnie zalecany jest do stosowania do indywidualnego opomiarowania  mieszkań i domów jednorodzinnych. Charakteryzuje się on bardzo dużą precyzją pomiaru przepływu i temperatury oraz niespotykaną w innych urządzeniach tej klasy trwałością.

Wskazania dostępne na wyświetlaczu LCD umożliwiają pełną diagnostykę pracy punktu rozliczeniowego przez rejestrację wielkości maksymalnych uzupełnionych datą i godziną. Pomiar temperatur i przepływu odbywa się, co 4 sekundy.

Nr karty katalogowej: LH_1110_pl_pollucom_e_01

Parametry ciepłomierza wg zatwierdzenia MID.

Do pobrania:

Karta_katalogowa_PolluCom_E_01

Deklaracja_zgodności_CE_PolluComE_Poln_160420

DTR_ciepłomierza_typu_PolluCom_08